اولین تولید کننده فرومون هاي جلب کننده آفات در ایران
البرز، کرج
شنبه-پنج شنبه: 07:00 - 17:00

داراي مجوز از سازمان حفظ نباتات کشور

استفاده بی رویه از سموم کشاورزي و همچنین استفاده از سموم بی کیفیت بخصوص در سال هاي اخیر از یک طرف سبب آلودگی محیط زیست گردیده و از طرف دیگر باقیمانده سموم در محصولات کشاورزي و عدم رسیدگی و پایش صحیح آنها مشکلات بهداشتی و بیماري هاي صعب العلاجی رادر جامعه گسترش داده است. این شرکت در سال 1392 در راستاي تهیه و تولید فرومون هاي جلب کننده حشرات با هدف کمک به ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزي از طریق استفاده از روش هاي مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات نباتی تشکیل گردید. در ابتدا با توجه به سابقه کارشناسان مجرب موسس شرکت که در زمینه سنتز ترکیبات آلی (از قبیل دارو و حدواسط هاي گوناگون آلی ) مهارت داشتند ، سنتز 8 فرومون مهم مورد استفاده در کشاورزي در دستور کار شرکت قرار گرفت و پس از طی کردن مراحل تاییدیه شیمیایی و تست هاي عملکرد به بازار مصرف وارد گردید. بخش تحقیق و توسعه شرکت در نظر دارد ضمن بهبود بخشی به کیفیت محصولات خود از طریق مقایسه محصولات تولیدي و نمونه هاي خارجی وارداتی از یک سو و همچنین با مشاوره با اساتید حشره شناسی دانشگاه هاو موسسات گوناگون معتبر(نظیر دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور) با توجه به تفاوت گونه ها و سویه هاي آفات موجود در ایران و سایر نقاط جهان از سوي دیگر ، مراحل تحقیقات شناسایی و استخراج فرومون حشرات بومی را به انجام رساند تا نقص عملکرد بعضی از فرومون هاي وارداتی بر طرف گردد. سازمان حفظ نباتات کشور با فرستادن فرومون های تولیدی حداقل به سه استان مختلف کشور محصولات تولیدی را چه از لحاظ شیمیایی و چه از نظر نحوه عملکرد مورد ارزیابی قرار می دهند. هم اینک فرومون هاي تولیدي این شرکت در کپسول هاي ویژه اي که باعث افزایش عملکرد کیفی و زمانی آن ها می گردد، تزریق و به نحو مناسبی بسته بندي و آماده عرضه می باشد.
این شرکت از این جهت در ایران بی رقیب است که ماده موثره فرومون های خود را به روش های گوناگون شیمیایی در آزمایشگاه ساخته وپس از فرمولاسیون بر اساس سویه های بومی ایران، در کپسول تزریق و بسته بندی می نماید، در حالی که معدود شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می نمایند ماده موثره را به شکل فرموله شده وارد کرده و تنها بسته بندی در ایران انجام می گردد.

+ باغ های طراحی شده
% رضایت مشتریان
% محافظت
+ باغبانی